.CRF

.CRF - sustav za klinička ispitivanja

.CRF je razvijen kao web rješenje koje sadrži učinkovit, jeftin i visokokvalitetan framework za praćenje kliničkih istraživanja. Omogućuje bolju prilagodbu specifičnim potrebama pojedinog istraživanja i korisnika u odnosu na većinu gotovih rješenja, uz mogućnost jednostavnije prijave rezultata istraživanja regulatornom tijelu.

 Opis poslovnog rješenja

Klinička ispitivanja u pravilu se obavljaju na više lokacija istovremeno, često u različitim gradovima ili državama. Nužno je svu potrebnu dokumentaciju prvo pripremiti i distribuirati, a onda prikupiti iz svih centara, provjeriti i pripremiti podatke za statističku obradu ili prijavu regulatornom tijelu. Iako proces izgleda jednostavan, zbog osjetljivosti traje dugo, uz čestu pojavu problema kao što su nedostajući i neodgovarajući podaci, nedostatak izvješća i nepreglednost trenutnog statusa ispitivanja.

.CRF je skalabilno i sigurno web rješenje koje rješava gore navedene probleme i izazove korištenjem frameworka koji omogućuje prilagodbu svim specifičnostima procesa pojedinog ispitivanja.
Podaci se unose kroz standardne forme na lokaciji ispitivanja uz mogućnost trenutne validacije. Omogućeni su različiti načini rada kao što su, na primjer, unos sa ili bez upozorenja o pogreškama, te jednostruki ili dvostruki unos prije verifikacije.

Podaci prolaze kroz postupke validacije i verifikacije, te eventualnog vraćanja na doradu. Korisnicima se ukazuje na sva odstupanja od uobičajenih vrijednosti za pojedine skupove podataka, uz mogućnost provjere i popravka vrijednosti prilikom ili po završetku unosa. Svaka forma sadrži sažetak svih pogrešaka i upozorenja u vezi podataka koje sadrži, što olakšava i ubrzava provjeru i verifikaciju podataka.

Rješenje ima skup ugrađenih izvješća koja prate proces verifikacije i ostale administrativne aktivnosti, uz mogućnost dodavanja izvješća prilagođenih potrebama pojedinog ispitivanja ili zahtjevima naručitelja ili sponzora.

Poslovni proces za promjene statusa i druge važne događaje u sustavu nudi e-mail ili SMS obavješćivanje. Omogućen je uvid u trenutno stanje cijelog ispitivanja, te situaciju svakog ispitanika ili povezane događaje. Sve aktivnosti se prate i bilježe u bazu podataka za naknadnu provjeru i izvještavanje. Svaki korisnik ima korisničko ime i zaporku, te dodijeljene uloge koje određuju prava pristupa podacima i funkcijama. Svaki pokušaj prijave u sustav se bilježi. Podržane su i SSL enkripcija, SecureID i TAN tehnologija. 

Arhitektura

.CRF je rješenje namijenjeno najzahtjevnijim korisnicima koji rade u distribuiranim i dislociranim okolinama. Može se koristiti u Internet ili Intranet okruženju, a sve što zahtjeva na strani korisničkog računala je web browser novije generacije. 

  • Centralizirano održavanje, administracija i nadogradnje
  • Dostupnost korisnicima bez obzira na njihovu fizičku lokaciju
  • Smanjeni mrežni promet

Transakcijski mehanizmi ugrađeni u rješenje osiguravaju integritet i konzistentnost podataka u slučaju pada sustava.

Rješenje je izgrađeno primjenom višeslojne web aplikacijske arhitekture. Tehnološki preduvjeti za poslužitelj su: 

  • Microsoft Windows Server
  • Microsoft Internet Information Server 
  • Microsoft .Net Framework
  • Microsoft SQL Server