.EDR

.EDR - sustav za upravljanje dokumentima

.EDR je sustavi za upravljanje arhivskom građom u elektroničkom obliku. Omogućuje jednostavan i brz pristup dokumentima, njihovo pretraživanje i kontrolu prava pristupa do razine pojedinog dokumenta i korisnika sustava.

Arhitektura

.EDR sustav izgrađen je primjenom višeslojne aplikacijske arhitekture i zasnovan je prvenstveno na korištenju Microsoft platformi i tehnologija.
Tehnološki preduvjeti za poslužitelj su:

  • Microsoft Windows  Server
  • Microsoft Internet Information Server
  • Microsoft.Net Framework
  • Microsoft SQL Server 

Jedini zahtjev na računalo krajnjeg korisnika sustava je instaliran web preglednik novije generacije. Za uvid u pojedine dokumente potrebna je instalacija odgovarajuće aplikacije za pregled (na primjer, Adobe Acrobat Reader za pregled sadržaja PDF dokumenata).

Arhitektura rješenja omogućuje skalabilnost i nadogradivost rješenja, uz mogućnost korištenja u sustavima čija se veličina i složenost kreće od malih računalnih mreža pa sve do informacijskih sustava velikih poduzeća.

Opis poslovnog rješenja

Arhivska građa Vašeg poduzeća može se korištenjem .EDR sustava integrirati u Intranet okolinu ili joj se pristupati Internetom korištenjem sigurne i enkripcijom zaštićene veze.

Ovisno o porijeklu dokumenta, dva su načina rukovanja arhivom. Skenirani dokumenti su definirani skupom odrednica koje se dodjeljuju dokumentu prilikom obrade. Dokumenti koji su izvorno u digitalnom obliku pretražuju se po cijelom sadržaju.

U svrhu olakšanja rukovanja podacima omogućeno je grupiranje dokumenata, uz neograničeni broj grupa i mogućnost hijerarhijske organizacije. Korisnici raspolažu i posebnom grupom Moji dokumenti koja služi za privremeno pohranjivanje dokumenta ukoliko korisnik očekuje da će mu oni uskoro opet trebati, a pri tom je dokument cijelo vrijeme dostupan i u originalnoj grupi.

Pretraživanje i pristup dokumentima

Pretraživanje dokumenata obavlja se prema izabranim odrednicama ili sadržaju dokumenta, a korisnik može pretraživati dokumente samo unutar grupa za koje ima dodijeljeno pravo pristupa. Rezultat je popis odrednica dokumenata, čime se smanjuje moguće zagušenje u slučaju velikih dokumenata nastalih skeniranjem.
Za traženi dokument korisnik ima mogućnost različitih načina pregledavanja, ispisa i prosljeđivanja dokumenta drugim korisnicima.

Administracija

Modul administracije omogućuje određivanje detaljnih prava pristupa. Korisniku se može odrediti kojim grupama dokumenata smije pristupiti sve do razine pojedinog dokumenta. Sve se obavlja u dijelu sustava dostupnom isključivo administratoru. Zbog jednostavnije administracije prava, korisnicima se mogu i dodjeljivati uloge.

Sigurnost

Sigurnost sustava provodi se na više razina. Svaki korisnik ima korisničko ime i zaporku. Pristup pojedinim dokumentima bilježi se u sustavu, kao i svaka uspješna ili neuspješna prijava u sustav. Kompletna komunikacija između poslužitelja i korisničkog računala može po potrebi biti zaštićena SSL enkripcijom, a podržano je i korištenje SecureID ili TAN tehnologija.