Hefesto

Hefesto (eng. Computerized Maintenance Management System) je namijenjen organizaciji i upravljanju održavanjem. Bez softverskog rješenja vrlo je teško upravljati održavanjem što može rezultirati praznim hodom u proizvodnji, kaotičnom papirologijom i nepostojanjem ikakvog plana nabave.

Ciljevi Hefesta

 • Bolje iskoristiti resurse
 • Povećati sigurnost rada
 • Produžiti životni vijek strojeva i opreme
 • Optimizirati zalihe i nabavu rezervnih dijelova i materijala
 • Povećati produktivnost ljudi i strojeva
 • Povećati udio planiranog održavanja u odnosu na reaktivno održavanje
 • Stvoriti uvjete za prediktivno održavanje
 • Prikupiti informacije radi naknadne analize i daljnjih unaprijeđenja

Hefesto aplikacija je riješila spomenute probleme a ujedno omogućila bolje iskorištavanje resursa, lakše planiranje zadataka radnika na održavanju, evidenciju rezervnih dijelova strojeva i opreme, zaprimljenih zahtjeva, izdanih naloga za analizu utrošenih sati, utroška rezervnih dijelova i incidenata na predmetu održavanja.

Održavanje strojeva i opreme

Hefesto omogućava jasno i centralizirano praćenje i obradu informacija o tehničkim detaljima strojeva i opreme. Svako efikasno održavanje ovisi o dostupnosti i točnosti podataka o stanju određenog stroja i rezervnih dijelova neophodnih da bi se, u slučaju kvara, proizvodnja nastavila u najkraćem mogućem roku.

 • Tehnička evidencija strojeva
   - Centralno pohranjivanje informacija o strojevima (nacrti, sheme, povijest održavanja, razni drugi   dokumenti)
   - Lista pripadajućih rezervnih dijelova
 • Evidencija rezervnih dijelova
   - Spajanje rezervnog dijela i stroja  
   - Spremište dokumenata (nacrti, sheme, drugi dokumenti)
 • Evidencija lokacija
   - Hijerahijska organizacija
   - Spremište dokumenata (nacrti, slike, drugi dokumenti)
 • Kategorizacija strojeva

Organizacija upravljanja održavanjem

Jedan od važnijih aspekata održavanja, pogotovo u tvrtkama sa većim brojem zaposlenih i sofisticiranijim strojevima,  je pravovremeno i točno određivanje kvara te pronalaženje što bržeg i efikasnijeg načina da se kvar ukloni.

Pri tome se posebna pažnja treba obratiti na uklanjanje nepotrebne papirologije iz sustava informiranja svih uključenih u proces rješavanja problema. Hefesto je idealna aplikacija za one kojima treba cjelovita i potpuna informacija koju ne moraju tražiti u neorganiziranim arhivama već je na klik miša dostupna iz jednog centraliziranog sustava koji nudi kompletno upravljanje kriznim situacijama.

 • Zahtjevi (prijave kvarova)
  - Određivanje prioriteta
  - Tipovi (planirani/izvanredni)
  - Kreiranje radnog naloga
 • Radni nalozi
  - Zadužena osoba
  - Pridruženi tim
  - Termin izvršavanja
  - Status
 • Prava pristupa
  - Različite “uloge” u sustavu
 • E-mail notifikacije
  - Naročito važno kod vanjskih usluga

Tehnologija

Pristup aplikaciji odvija se preko web sučelja čime je omogućeno lakše administriranje i održavanje. Programsko riješenje  je jednostavno za upotrebu i ne traži posebna znanja rukovanja računalom.

 • Web rješenje
  - Lakše administriranje i održavanje
  - Nema instalacije na niz računala
  - Pristup sa bilo kojeg računala u mreži preko preglednika
  - Otvoreno za pristup izvana (vanjski dobavljači)
  - Jednostavnost korištenja
 • Platforma:
  - Microsoft .Net tehnologija
  - MS SQL Server

Reference

Za više informacija kontaktirajte nas na hefesto@utilis.biz.