CCS

Cyber Conflict Simulator

Utilis d.o.o. i partner u projektu, Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER), potpisali su s Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta i Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. (ESIF -http://www.strukturnifondovi.hr/). Ugovor je potpisan u okviru instrumenta „Povećanje razvoja novih proizvoda i usluga koji proizlaze iz aktivnosti istraživanja i razvoja“ za projekt Cyber Conflict Simulator koji će trajati od 1.1.2018. do 1.3.2021. a ukupna vrijednost projekta je 4.121.758,99 kuna od kojih je 80% nepovratnih sredstava (3.218.914,84 kune). Utilis d.o.o. i FER osigurat će 20% sredstava za projekt iz vlastith izvora.

Cilj projekta je razvoj kibernetičkog simulatora koji će omogućiti edukaciju i trening incident managera za kibernetičku sigurnost. Tijekom projekta partneri će provesti industrijsko istraživanje s ciljem razvoja simulacijskog modela i aplikativnog sustava za simulacije različitih vrsta kibernetičkih napada za potrebe edukacije i treninga stručnjaka za kibernetičku sigurnost.

Važnost kibernetičke sigurnosti prepoznata je i u sklopu usvojene Strategije pametne specijalizacije RH 2016-2020 gdje je obuhvaćen u okviru područja „Sigurnost“, te posebnih tematskih prioritetnih područja PPTP 1, „Kibernetička Sigurnost“ i PPIP 2 „Obrambene tehnologije i proizvodi dvojne namjene". Unutar PPTP 1 indikativna IRI tema kojoj projekt prema strategiji pametne specijalizacije pripada je „razvoj sustava“ po mjeri kupca (eng. tailor made) prilagođenih edukaciji u području sigurnosti.

Od pet glavnih ciljeva definiranih strategijom Europa 2020 projekt će doprinijeti u dva - edukacija i inovacija. Projekt je u skladu sa dvije od sedam najvažnijih inicijativa (EU flagships) - Digitalna agenda za Europu i Unija inovacija.

CCS je izvozni proizvod namijenjen tehnološki visoko razvijenim zemljama. Projekt se temelji na učinkovitoj suradnji znanstvene institucije i realnog sektora i transferu znanja. Za Hrvatsku je ovaj projekt značajan jer povećava zapošljavanje visoko-obrazovanih kadrova i stvara temelj za daljnje zapošljavanje stručnjaka u industriji s visokom dodanom vrijednošću.

Potencijalni korisnici CCS-a su financijska industrija, ICT sektor, energetika, transport, javna uprava, vojni sektor i drugi. Posredno, korisnici mogu biti i konzultantske firme koje će kroz korištenje CCS-a svojim klijentima ponuditi paletu usluga koje se baziraju na CCS-u.

Za više informacija o projektu: info@utilis.biz