Upravljanje sigurnošću IS

Moderne informacijske sustave karakterizira brzi rast vrijednosti informacija pohranjenih u sustavu, kompleksnosti informacijskog sustava i eksponencijalni rast rizika i opasnosti koji ugrožavaju povjerljivost, integritet i raspoloživost vaš informacijski sustav.

Svjedoci smo da su napadi na povjerljivost, integritet i raspoloživost informacijskog sustava postaju sve učestaliji i sa sve ozbiljnijim posljedicama na poslovanje.

Svaka tvrtka je izložena sigurnosnim rizicima, ako se sigurnosti informacijskog sustava ne pristupi sustavno i ne obuhvati cijelokupno poslovanje tvrtke. Da bi uspostavili siguran informacijski sustav potrebno je izgraditi sustav upravljanja informaicskom sigurnošću (eng. ISMS - Information Security Management System) koji omogućuje učinkovito upravljanje sigurnošću Vašeg informacijskog sustava.

Utilisovi stručnjaci u području sigurnosti informacijskih sustava mogu Vam svojim bogatim iskustvom i znanjem pomoći u:

Procjeni rizika informacijskog sustava
Izgradnji ISMS sustava i uspostavljanju sigurnosnih kontrola
Nadzoru nad operativnim provođenjem upravljanja sigurnošću
Izradi sigurnosnih politika
Provjeri sigurnosti konfiguracija IT sustava
Provjeri ranjivosti sustava
Provjeri sukladnosti s normama
Uspostavljanju funkcije voditelja sigurnosti informacijskog sustava kao eksternalizirane funkcije
Pomoći u usklađivanju s regulatornim zahtjevima u području informacijske sigurnosti
Pružiti savjetodavne usluge u priprema za provođenje certifikacije prema međunarodnim normama kao što su ISO 27001 i TISAX